Nytt prosjekt om pasientforløp

Den 16. november 2017 ble det avholdt en vellykket erfaringsutveksling om arbeid med pasientforløp i SINTEFs lokaler i Oslo. Deltakerne fikk blant annet prøvd seg på å lage forløp i praksis. På bildene ser vi ivrige deltakere fra Helse Nord, Helse Vest og OUS.

Samme dag fikk vi også den gledelige beskjeden om at vårt prosjektforslag om pasientforløp har fått støtte av Forskningsrådet gjennom programmet HELSEVEL.

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge hvordan pasientforløp brukes som praktisk tilnærming i helsesektoren. Vi vil utrede behov og grunnlag for å videreutvikle CJML til et dedikert modelleringsspråk for pasientforløp.  Prosjektet har fått tittelen “Digitalisering av pasientforløp” og planlagt oppstart er 1. februar 2018. Hvis du er interessert og ønsker mer informasjon, ta kontakt med Ragnhild Halvorsrud, SINTEF (ragnhild at sintef.no), Andreas Momme Jensen, Sykehuspartner  (anmoje at sykehuspartner.no ) eller Elin Høyvik Kindingstad, Nasjonal IKT (elin.kindingstad at nasjonalikt.no).

Posted in Uncategorized
This is VISUAL

Get to know the basics about the VISUAL notation and terminology.

Download VISUAL for Visio
Make Diagrams

We have made it easier to create diagrams. Download graphical elements or try our stencils.

Download VISUAL elements
The VISUAL project
Project leader:
Ragnhild Halvorsrud, SINTEF ICT
E-mail: ragnhild.halvorsrud <at> sintef.no

Project owner:
Lasse Pedersen, Halogen
E-mail: lasse.pedersen <at> halogen.no

Funding:
The project is an innovation project supported by the Research Council of Norway.

%d bloggers like this: